"Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse"
K. E. Løgstrup (Dansk filsosof)
 
 
 
"Mennesket rækker altid ud efter mening, er altid på vej i sin søgen efter mening"
(Viktor Frankl, østrisk læge)
 
 
 
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453