Drømme-samtale / Uddybende om samtalen / Ldt om begreber

Ldt om begreber: Coaching, supervision & vejledning

 
Mine samtaler befinder sig inden for det, der normalt betegnes som coaching, supervision eller vejledning. Personligt foretrækker jeg ordet samtale (se Samtalens formål), men de tre andre begreber kan være gode at bruge, da de efterhånden er alment kendte. Desuden har de tre ord den fordel, at de signalerer karakteren af mine ydelser, og at mine samtaler ikke er terapi. Af de tre ord er coaching det begreb, der er mest dækkende for min form for samtale.
 
I praksis kan det være svært at skelne præcist mellem coaching, supervision eller vejledning. De har rigtig meget til fælles, og ofte er det lidt traditionsbestemt, om man bruger det ene eller det andet ord. Alligevel kan det være nyttigt at skelne en smule, så du kan overveje, om det er den ene eller anden form, der tiltaler dig mest.
 
Coaching er et udtryk, der har sin oprindelse i sportsverdenen, og som derfor lægger vægt på at undersøge og fremme menneskers indre potentialer. I dag bruges begrebet inden for stort set alle samfundsområder men stadig med fokus på udvikling af potentialer. En coaching-samtale er derfor en samtale, der lægger særlig vægt på at få afdækket og bragt dine  personlighedsstyrker og kompetencer i aktivt spil med det problemområde, du arbejder med.
 
Supervision anvendes ofte i en professions-sammenhæng, hvor det handler om at skabe faglig udvikling og læring hos den professionsudøvende. Supervision er særligt udbredt i menneskeprofessionerne så som socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer og undervisere. Supervision laves ofte i grupper, men kan selvfølgelig også foregå individuelt.
 
Vejledning er et begreb, der anvendes når det handler om at støtte den vejledningssøgende i at træffe sine egne beslutninger. Vejledningsbegrebet har opnået en særlig position i arbejdsmarkeds- og uddannelsessammenhænge, men anvendes også i mange andre situationer. Sammenlignet med coaching er vejledning ofte en smule mere dirigerende – ”lede vejen” – og kan derfor indeholde lidt mere vidensformidling fra vejlederen til den vejledte. En vejlednings-samtale er derfor en samtale, der lægger særlig vægt på at afdække dine handlemuligheder i forhold til det problemområde og inden for de rammer, du arbejder med. Jeg bruger mest vejlednigsbegrebet i forhold til projektvejledning.
 
Som sagt er der mange overlap mellem de tre former for samtaler. I alle samtaleformer har jeg eksempelvis særlig fokus på dine talenter, personlighedsstyrker og kompetencer, som specielt var fremhævet for coaching i det ovenstående. I praksis kan det også være dig, der foretrækker og identificerer dig mere med et af ordene frem for et andet.


Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453