Samtale & coaching / Samtaler med et fagligt fokus

Samtaler med et fagligt fokus

Jeg har specialiseret mig i fem typer faglige samtaler, men kan selvfølgelig også tale om andet. De fem er:

1. Glæden ved at arbejde med mennesker
2. Glæden ved at undervise
3. Find din rette hylde
4. Hjælp! – jeg har taget den "forkerte" uddannelse
5. Skriv din opgave med overskud
 
 
 
1. Glæden ved at arbejde med mennesker
 
Hvis du arbejder med mennesker i dit daglige virke ved du, at det kan være meget livsbekræftende at arbejde med mennesker. Du véd også, at de kan være ret så slidsomt. Denne type faglige samtale drejer sig om at drøfte dilemmaer, valg, ressourcer, faglighed og etik. Fundamentet for samtalen er de menneskelige essenskvaliteter så som tillid, kontakt, anerkendelse og selvrespekt, og hvordan du værner om og udvikler disse kvaliteter. Denne type samtaler henvender sig primært til dig, der er sygeplejerske, læge, psykolog, pædagog, lærer, præst, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, ergo- og fysioterapeut og lignende.

2. Glæden ved at undervise
Hvis du er underviser eller har undervisning og formidling som en del af dit arbejde, véd du, at det at brænde for dit fag ikke er ensbetydende med at trives i jobbet. Som underviser er du eksponeret og står ofte alene med dine overvejelser og valg. Denne type samtale har som omdrejningspunkt at genfinde gnisten og glæden ved at tage aktivt stilling til den lange række af bestandige valg og dilemmaer, der knytter sig til undervisning og formidling som et felt mellem idealisme (hvad ville jeg gerne) og realisme (hvad kan lade sig gøre). Denne typer samtale henvender sig primært til dig som er underviser på videregående uddannelser, lærer i skole og gymnasium eller som har undervisning og formidling som en del af jobbet i privat eller offentligt regi.

3. Find din rette hylde
Denne type samtale er en kombination af den faglige og den personlige samtale. Måske er du i gang med at finde ud af, hvor du skal finde dine livsbane, måske har du allerede valgt og er stødt på forhindringer i form af manglende motivation og engagement, eller måske har du frivilligt eller ufrivilligt forladt det arbejde, du havde.
Denne type samtale giver en afdækning af motivation, personlige styrkesider, værdier og erfaringer målt op mod de muligheder som samfundet og arbejdsmarkedet giver. Det er min erfaring, at mange mennesker oplever, at det kan være svært at finde sit rigtige sted, fordi rammerne på arbejdsmarkedet gradvist er blevet mere målstyrede og ikke altid giver mulighed for den enkeltes unikke personlighed. At finde sin egen vej kræver derfor både fleksibilitet, tålmodighed og vedholdenhed.

4. Hjælp! – jeg har taget den "forkerte" uddannelse
Denne type samtale er nært beslægtet med samtalen om at finde sin rette hylde, men jeg har erfaret, at der alligevel er noget særligt forbundet med erkendelsen af at have taget den forkerte uddannelse. Der er selvfølgelig ingen egentlig forkert uddannelse, men udtrykket giver alligevel mening. Der er to måder at tage den forkerte uddannelse på: Den ene er, at du efter endt uddannelse har fundet ud af, at det egentlig ikke er dig at arbejde med det fag, du har uddannet dig til. Det er min erfaring, at der dog ofte er flere muligheder, end du måske lige kan se, og det kan afklares gennem et samtaleforløb. Den anden situation er, at du har fulgt dit hjerte og har taget en uddannelse, du nu finder ud af, er uinteressant for samfundet. Der er simpelthen kun ganske få jobs, hvilket måske står i modsætning til dét, du har fået at vide gennem din uddannelse. Det er en utrolig frustrerende situation, men der er selvfølgeligt håb, hvis du tør udforske det. Det handler den type samtaler om.

5. Skriv din opgave med overskud
Skriftlige opgaver indgår i stort set alle offentlige og private uddannelser og længerevarende kursusforløb. Imidlertid er deltagernes forudsætninger ofte langt fra tilstrækkelige, og det samme gælder desværre også de vejledningsressourcer, der er afsat. Vi har hver især forskellige forudsætninger, og det er min erfaring, at opgaveskrivning er virkelig svært for mange.
Jeg hjælper dig med at strukturere, argumentere, problemformulere, skrive klart og forståeligt og ikke mindst: At få din særlige tilgang frem i opgaven.
 
Jeg giver denne vejledning inden for de fleste humanistiske, samfundsfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Jeg behøver ikke have specifikt fagligt kendskab til dit område for at kunne vejlede, men der kan være områder, hvor jeg må sige nej - det bygger på en konkret vurdering. Jeg hjælper dig ikke med det faglige indhold, dvs. teorier, undersøgelser etc. Det må du selv have styr på.

Og nej: Det er ikke snyd! Jeg skriver ikke din opgave – ikke så meget som et ord – men jeg hjælper dig til at strukturere dine tanker, få en bedre faglig forståelse og blive en bedre skriftlig formidler. Der er ingen 12-tals garanti, men jeg garanterer, at du får et mærkbart kompetenceløft. Min vejledning er et supplement og ikke en erstatning for den vejledning, du får på din uddannelses- og kursusinstitution. Skulle der være modsætnng mellem min og din vejleders vejledning råder jeg altid til at følge sidstnævnte. Jeg giver ikke vejledning i dette regi til studerende på uddannelser, hvor jeg selv har et ansættelsesforhold.
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453