Foredrag & temadage / Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

 
4.10.2019: Hvor der er håb
 
Håb kan bære os igennem livet – også når livstruende sygdom er en del af det. Med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver på håb vil deltagerne få mulighed for at reflektere over betydningen af håb, og hvordan håb kan understøttes i palliativ praksis.
Sammen med Vibeke Graven, Palliationsforsker, REHPA.
 
Målgruppe: Konferenceoplægget henvender sig primært til fagprofessionelle, der i kraft af deres profession interesserer sig for, hvordan de kan arbejde med håb hos patienter og pårørende.
 
Tidspunkt: d. 3. og 4. oktober 2019

Konference: Første Nationale Palliative kongres, RØDDER & RUTER

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
 
Se mere og tilmelding, klik her
 
 
 
28.10.2019: Hvor der er håb
 
”Håb er for sjælen, hvad vejrtrækningen er for den levende organisme” skrev den franske filosof Gabriel Marcel og den dansk-amerikanske psykoanalytiker Erik Erikson sammenlignede håbet med dyrenes instinkter.

Håbets betydning for mennesket kan ikke overvurderes, men når vi møder modstand i livet i form af sygdom, ulykker eller tab af vores nærmeste, vakler håbet ofte. I disse situationer kan vi heldigvis møde mennesker i vores omgivelser - det være sig både pårørende og professionelle - der naturligt vil forsøge at vække håbet igen. Dette er ikke nødvendigvis nogen let opgave, og skal den lykkes, må man have blik for håbets nuancer. Håb er nemlig ikke kun rettet mod fremtiden men handler også om en måde at være i livet på.
 
Målgruppe: Konferenceoplægget henvender sig til både privatpersoner og fagprofessionelle, der interesserer sig for, hvordan de kan arbejde med håb hos sig selv, deres patienter eller pårørende.
 
Tidspunkt: 28. oktober 2019

Sted: Folkeuniversitetet, Strandvejen 19, Aalborg

Se mere og tilmelding, klik her
 
 
30.11.2019: Lyt til dine drømme - En workshop om drømme og yoga

Drømme har en betydning og derfor giver det mening at beskæftige sig med sine drømme som redskab til at forstå sig selv. Drømmene kommenterer dit aktuelle liv og hjælper dig til at holde livet på det spor, der er dit eget og ikke leve andres liv. Det sjove er, at vi stort set sige kan det samme om yoga, og derfor er det oplagt at drøfte den forbindelse, der faktisk er mellem yoga og drømme. På denne workshop er fokus på teorier og undersøgelser om drømme, sammenhængen til yogaen og vi arbejder med at forstå konkrete drømmeeksempler. Vi laver selvfølgelig også lidt (mild) yogapraksis undervejs.
 
Målgruppe: Workshoppen henvender sig til både privatpersoner og fagprofessionelle, der interesserer sig for, hvordan de kan arbejde med drømme og yoga hos sig selv, eller deres patienter og klienter.

Tidspunkt: 30. november 2019.

Sted: Yogahuset, Strandvejen 19, Aalborg

Se mere og tilmelding, klik her
 
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453