Bøger / Et udvalg af mine udgivelser

Et udvalg af mine udgivelser

Olsen, J. B. (2020). Fortælling og identitet. I KvaN 118: Fortælling og dannelse. Tidsskriftet KvaN December 2020, 40. årgang, s. 58-69.
 
Olsen, J. B. (2019). Eksistenspædagogik – friheden, ansvaret og mødet. I Frihed og ansvar - i lærerens grundfaglighed. TIdsskriftet Kvan.
 
Graven, V., & Olsen, J. B. (2018). Hvor der er håb: Fra teori til sundhedsfaglig praksis. (1. udg.) Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B. (2017). Humanistisk pædagogik. I P. Østergaard Andersen, & T. Ellegaard (red.), Klassisk og moderne pædagogisk teori (3. udg., s. 831-837). København: Hans Reitzels Forlag. Pædagogik og Samfund, Nr. 2
 
Olsen, J. B. (2017). Personlighed og motivation. I I. Skytte Jakobsen (red.), Psykologi og socialt arbejde (s. 96-119). København: Akademisk Forlag.
 
Olsen, J. B. (2017). Positiv psykologi. I I. Skytte Jakobsen (red.), Psykologi og socialt arbejde (s. 319-334). København: Akademisk Forlag.
 
Olsen, J. B. (2017). Socialisering. I I. Skytte Jacobsen, M. Kjær Ditlevsen, & G. Walmod (red.), Psykologi og socialt arbejde (s. 147-170). København: Akademisk Forlag.
 
Olsen, J. B. (2016). Barmhjertighed. I J. Brødslev Olsen, & G. Duus (red.), Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne (s. 123-142). København: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B. (2016). Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det: Mening i eksistentiel og livshistorisk belysning. I I. G. Bo, A-D. Christensen, & T. L. Thomsen (red.), Narrativ forskning: tilgange og metoder (1. udgave, s. 203-220). København: Hans Reitzels Forlag. Sociologi, Nr. 11
 
Olsen, J. B., & Duus, G. (2016). Dygtighed. I J. Brødslev Olsen, & G. Duus (red.), Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne (s. 43-62). København: Samfundslitteratur.
 
Hansen, C. D., & Olsen, J. B. (2016). Frihed. I J. Brødslev Olsen, & G. Duus (red.), Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne (s. 223-243). København: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B., Duus, G., & Graven, V. (2016). Kampen om begreberne. I J. Brødslev Olsen, & G. Duus (red.), Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne (s. 21-40). København: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B., & Duus, G. (red.) (2016). Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne. København: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B. (2016). Noget vi kan tro på: om kognition og pædagogik ved en skillevej . Kognition & Paedagogik, 26. årgang(101, 3), 42-47.
 
Olsen, J. B. (2015). Lykke: Øjeblikkets magi og selvforglemmende livsåbenhed. I I. Glavind Bo, & M. Hviid Jacobsen (red.), Hverdagslivets følelser: tilstande, relationer, kulturer (s. 147-169). København: Hans Reitzels Forlag. Sociologi, Nr. 7.
 
Olsen, J. B. (2015). Tillid: Den tavse livsytring. I I. Glavind Bo, & M. Hviid Jacobsen (red.), Hverdagslivets følelser: Tilstande, relationer, kulturer (s. 47-70). København: Hans Reitzels Forlag. Sociologi, Nr. 7.
 
Olsen, J. B., & Hansen, C. D. (2015). The transition from youth to adulthood and the importance of hope and life goals. Abstract from The 14th European Congress of Psychology - Milan, Italy 7-10 July 2015, Milano, Italien.
 
Jacobsen, M. H., & Olsen, J. B. (2014). Dødens socialpsykologi: Perspektiver på døden i samspillet mellem individ og samfund. Sosiologi i Dag, 44(3), 33-53.
 
Olsen, J. B., & Graven, V. P. (2014). Håbets værensdimension. Omsorg, 2014(3), 61-66.
 
Olsen, J. B. (2013). Etisk bevidsthed i ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge. I K. Kildedal, E. Laursen, & R. R. Michelsen (red.), Socialfaglig ledelse: Børne- og ungeområdet (1 udg., s. 67-88). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 
Olsen, J. B. (2013). Lykke: tilknytning, sociale relationer og glæde ved livet. I M. Hviid Jacobsen, L. Erik, & J. Brødslev Olsen (red.), Socialpsykologi: En grundbog til et fag (s. 361 - 383). København: Hans Reitzels Forlag.
 
Olsen, J. B. (2013). Personlighed: Livsforløb, indre billeder og sociale relationer. I M. Hviid Jacobsen, E. Laursen, & J. Brødslev
 
Olsen (red.), Socialpsykologi: En grundbog til et fag (s. 203-224). København: Hans Reitzels Forlag.
 
Jacobsen, M. H., Laursen, E., & Olsen, J. B. (red.) (2013). Socialpsykologi: En grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag.
 
Jacobsen, M. H., Laursen, E., & Olsen, J. B. (2013). Socialpsykologi: Rødder, historie, variationer og status. I M. H. Jacobsen, E. Laursen, & J. B. Olsen (red.), Socialpsykologi: En grundbog til et fag (s. 17-45). København: Hans Reitzels Forlag.
 
Olsen, J. B. (2012). Dydernes boulevard: Om metermål og midtermål i offentlige institutioner. I H. Wadskjær Nielsen (red.), Metermålssamfundet (s. 145-166). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 
Olsen, J. B. (2012). Making the world a better place to live through positive psychology. International Journal of Psychology, 47(Suppl. 1), 624-625. https://doi.org/10.1080/00207594.2012.709120
 
Olsen, J. B. (Producent), Jensen, S. Q. (Forfatter), & Christensen, A-D. (Forfatter). (2012). Stemmer fra en bydel: Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Billedproduktion, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 
Olsen, J. B. (Producent), Jensen, S. Q. (Forfatter), & Christensen, A-D. (Forfatter). (2012). Aalborg Øst: Hverdag og fællesskab. Billedproduktion, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Hentet fra http://forlag.aau.dk/UserFiles/file/Pjece_dansk_Web.pdf
 
Olsen, J. B. (2011 – 2018). Lykkeforskning. Formidlingssite rettet mod folkeskole, gymnasium og journalister.
 
Olsen, J. B. (2011). Håb: Sindets regnbue. I K. M. Dalgaard, & M. H. Jacobsen (red.), Humanistisk palliation: teori, metode, etik og praksis (1 udg., s. 213-235). København: Hans Reitzels Forlag.
 
Olsen, J. B. (2010). Signs of life and the aesthetics of decay: Ending, transformation, a new beginning. Fotoudstilling præsenteret ved International Visual Sociology Association Conference , Bologna, Italien.
 
Olsen, J. B. (2009). Den personlige dimension: Et anliggende i læring og uddannelse. Uddannelsesnyt FS8, 20(1), 3-8.

Olsen, J. B. (2009). Beåndede og glædelige møder. I S. Keldorff (red.), Tankerum: Festskrift til Allan Christensen (1 udg., s. 127-135). Aalborg: Edupax.
 
Keldorff, S. C., & Olsen, J. B. (2009). Rotteræsets psykologi. I S. Keldorff (red.), Tankerum: Festskrift til Allan Christensen (s. 121-127). Gistrup: Edupax.
 
Olsen, J. B. (2008). Det menneskelige: essens, eksistens, fortælling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 288 sider.
 
Olsen, J. B. (2008). The Self and the Identity of Experience. Paper præsenteret ved International Conference on Experiential Learning: Identity of Experience : Challenges for experiential learning, Sydney, Australien.
 
Keldorff, S., & Olsen, J. B. (2007). Hvad er meningen? Og er der en åndelig? I Medarbejder eller modarbejder: - religion i moderne arbejdsliv Aarhus: Klim.
 
Olsen, J. B.. (2007): Genopdagelse af det menneskelige. I: Voksenpædagogisk tidsskrift 1/2007. De Voksenpædagogiske centre i Danmark. (6 sider).
 
Keldorff, S., & Olsen, J. B. (2007). Vestlig tænkning og tidsånd: - noget, der bare gentager sig eller noget, der trænger til ny pædagogisk omsorg? Kognition og Paedagogik, 17. årg.(66), 56-66.
 
Olsen, J. B. (2001): Læringsrum: Essays om læring, etik og samfund. Forlaget Systime. (164 sider).
 
Olsen, J. B.. (2001): Personlig forandring – for hvis skyld? I: Frederiksen, P.R, Klee, N. & Nefer, J. (2001): Individualitet, værdier og fællesskab. Dafolo Forlag. (30 sider).
 
Olsen, J. B.. (2000): Læreprocesser og personlighedsudvikling. I: Nielsen, K. & Mølvadgaard, O. (red.) (2000): Virksomheders personalearbejde. Forskningsgruppen LEO – Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation. Aalborg Universitet. (8 sider).
 
Olsen, J. B.. (2000): Kreativitet og uvante bevidsthedstilstande. I: Nielsen, K. & Mølvadgaard, O. (red.) (2000): Virksomheders personalearbejde. Forskningsgruppen LEO – Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation. Aalborg Universitet. (16 sider).
 
Olsen, J. B.. (2000): Selvets verden: Et livsløbsperspektiv. Forlaget Systime Academic. 2. Oplag 2004. (221 sider).
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453