Samtale & coaching / Samtaler med et personligt fokus

Samtaler med et personligt fokus

Jeg har specialiseret mig i to typer personlige samtaler, men kan selvfølgelig også tale om andet. De to er:

1. Forstå dine natlige drømme
2. Voks med dine livstrin
 
 
1. Forstå dine natlige drømme
Drømme er billedlige udtryk for, at din bevidsthed har en intelligens, der overgår det, du er klar over. Vores bevidste jeg opfatter kun en lille brøkdel af alt det, vi i virkeligheden véd. Vores jeg er ofte domineret af en snæver tankegang. Når vi er styret af en stærk tilbøjelighed eller ønske, overskygger den vores egentlige intelligens, og vi ser kun et lille udsnit af vores samlede muligheder. Det er ikke smart og fører ofte til forkerte beslutninger i vores hverdag. Mange tænker, at drømme er noget flippet og fjernt noget, men der foreligger i dag en stor mængde videnskabelige studier af drømmes betydning. Når man har fulgt sine drømme over en længere periode (jeg har fulgt mine egne i over 30 år), opdager man den enorme klarhed og enkelthed, hvormed drømme kommunikerer. En kvinde drømte eksempelvis, at hun var ved at løbe tør for benzin i sin bil. Der var kun brændstof til få kilometer tilbage i tanken. Hendes situation på sit job var, at hun var hårdt presset, men havde selv tænkt, at hun lige skulle have et aktuelt projekt færdigt inden for de næste halve år. Drømmen fortalte klart, at hun skulle finde en anden strategi end den sædvanlige med at bide tænderne sammen og knokle igennem.

Denne typer samtale vil ofte med fordel kunne kombineres med de andre typer samtaler, da drømmene selvfølgelig er intelligente i forhold til alle livsaspekter.
 
 
2. Voks med dine livstrin
Vores liv er inddelt i livsfaser, og det er ofte i forbindelse med overgangen fra én fase til den næste, at mennesker får behov for refleksion og samtale. Du har måske en fornemmelse af, at ”der må være mere i livet end dette”. At afslutte noget bestående og skabe en ny begyndelse kan være en slidsom proces. Det vigtige i denne overgang er blive sig selv på en ny måde, der både svarer til udviklingsønsker, værdier og muligheder. Denne type samtale drejer sig om at strukturere dine oplevelser og erfaring, så du får klarlagt mere tydeligt, hvad du skal sige farvel til, hvad du skal åbne dig for i det nye, og hvordan du kan bygge bro mellem fortid og fremtid. Der er mange overgangsfaser i vores voksne liv, og det er erfaringsmæssigt meget forskelligt, hvilke der kommer til at volde problemer. For nogle er det overgangen fra 20-erne til de mere forpligtende 30-ere, for andre er det midtlivsovergangen og for nogle sker det i den sene voksendom. Der er mange temaer forbundet med livsfaserne. Din egen personlige udvikling selvfølgelig men også forhold omkring eventuel partner, børn, familie, venner, karriere, økonomi osv. Livstrinssamtalen kan med fordel inddrage dine natlige drømme, hvis det føles naturligt for dig.
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453