Foredrag & temadage / Temadage

Temadage

Livsmestring
 
Hør mere om temadagen ved at sende en mail - klik her.
 
Begrebet 'Livsmestring' er kommet på dagsordenen i takt med, at velfærdssamfundet har fået stadig flere opgaver. Det er blevet nødvendigt, at vi som borgere - unge og gamle - har mere blik for, hvordan vi selv klarer tilværelsens udfordringer. Tilsvarende må velfærden tilrettelægges, så den i højere grad indtænker menneskers egne kompetencer og styrker.
 
Temadagen har fokus på forskellige dimensioner af livsmestring som et begreb, der ikke kun handler om at kunne handle aktivt men også om blot at være til stede og nyde sit liv. Livsmestring er også både noget indre psykologisk og sundhedsmæssigt, og noget ydre socialt. Derfor har livsmestring så mange facetter, som både handler om at kunne hvile i sig selv, have mening og formål i livet, kunne håndtere de daglige udfodringer, have gode sociale relationer og være integreret i samfundets strukturer.
 
Temadagen henvender sig særligt til private og offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med velfærd inden for sundhed, pædagogik og socialområdet. Dagen veksler mellem oplæg, refleksionsopgaver og dialog.
 
Hør mere om temadagen ved at sende en mail - klik her.
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453