"Man kan ikke tillade sig at være naiv, når man omgås drømme"
(Carl Gustav Jung)
 
 
 
 

Om drømme

 
Giv dig selv autoriteten tilbage

Det er dig, der skaber dine egne drømme. Det er derfor dig selv, der gennem drømmene fortæller dig noget rigtigt om dit liv. Når du forstår dine drømme, overlader du ikke længere styringen af dit liv til andre men til dig selv.
 
Når du forstår dine drømme får du dybde i dit liv. Du får en dimension ind i din tilværelse som du aldrig havde troet muligt. Det lyder måske meget stort, og det er det faktisk også.

Brug drømmene til at træffe de rigtige livsvalg

Livet er fyldt med valg. Hver eneste dag træffer vi valg – mange valg. Nogle af disse har afgørende betydning for vores videre liv: hvem vi knytter os til i partnerskab, hvilke jobs vi tager, hvor vi bosætter os. Men også de mindre valg i hverdagen har betydning for vores tilværelse og livskvalitet. Vi vil alle gerne træffe rigtige og gode valg. Valg, der giver os et liv med glæde og mening. Det er ikke altid nemt, for i de fleste af os lyder der mange og ofte modstridende stemmer. Hvilken stemme skal man lytte til? En mand er ved at sige ja til en attraktiv position på sit arbejde, som han har stræbt efter i mange år. Natten før den afgørende beslutning drømmer han om et dyr, en ræv, der er spærret inde i et bur. Dyret forsøger desperat men forgæves at komme ud, og lægger sig til sidst opgivende. Da drømmeren vågner, begynder han at tænke på, hvad det nye job vil betyde: Mere ansvar, længere arbejdstider, flere opgaver. Han mærker en pludselig træthed og kommer i tanke om drømmen og tanken om at være spærret inde fylder ham med ubehag. Han tænker på, at det job, han nu har mulighed for, var et godt job for ham, da han var 10 år yngre og havde flere kræfter. Nu er tiden gået, og han er ikke længere der i sit liv, hvor han skal bevise sit værd og udfolde sine ambitioner så stærkt. Senere på dagen takker han nej til tilbuddet. Da han kører hjem, føler sig han fri og lettet på en måde, han ikke har følt i årevis.

Ubevidst intelligens

Drømme er billedlige udtryk for, at menneskets bevidsthed har en intelligens, der langt overgår det, vi er klar over. Vores bevidste jeg opfatter kun en lille brøkdel af alt det, vi i virkeligheden véd. Vores jeg er ofte domineret af en snæver tankegang. I eksemplet er det mandens ambitioner, der dominerer hans tankegang. Når vi er styret af en stærk tilbøjelighed eller ønske, overskygger den vores egentlige intelligens. Vi ser kun et lille udsnit af vores samlede muligheder. Det er ikke smart. Det er uklogt og fører ofte til forkerte beslutninger. Psykoanalysens skaber, Sigmund Freud, skrev i sit hovedværk om drømmetydning: ”Drømmetydningen er kongevejen til kendskabet af det ubevidste i sjælelivet” (Freud 1942/1985 Bind 2:474). Intet kunne være mere rigtigt. Når vi beskæftiger os med vores drømme, har vi en unik adgang til vores ubevidste lager af viden og kundskab om livet.

Drømme giver mening

De allerfleste teorier om drømme og den empiriske drømmeforskning, der er lavet gennem årene bekræfter, at drømme giver mening i forhold til det liv, vi lever. Mange mener alligevel, at det er nonsens eller udtryk for mysticisme at beskæftige sig med sine drømme. Dette er en fordom og er ikke korrekt. Der foreligger enorme mængder af videnskabelig litteratur om drømme. Drømme har en betydning, og derfor giver det mening at beskæftige sig med sine drømme som redskab til at forstå sig selv.

Drømme er meddelelser på et andet sprog

Den udfordring, vi står over for med drømme, er at forstå drømmenes sprog. Som med alle andre sprog kræver det tid, tålmodighed og viden at lære drømmesprog. Drømme taler i billedsprog, og derfor skal drømme forstås som billeder på dét, der optager dig i dit liv. Drømme kommenterer dit liv, og det gælder både aktuelle og mere grundlæggende problemstillinger. Det sker bare på et sprog, som mange er uvante med at forstå. Du kan komme langt ved at læse om drømmeteorier, snakke med dig selv og dine nærmeste. Det vil dog ofte være sådan, at både én selv og ens familie og venner har blinde pletter, fordi de er personligt involveret. Derfor er det ofte smart at tale med en udeforstående, der har teoretisk og erfaringsmæssigt kendskab til at arbejde med drømme.

Drømmene er tålmodige

Mennesker, der har skrevet deres drømme ned gennem mange år, kan iagttage, at det ubevidste tålmodigt vender tilbage til de samme temaer igen og igen, når man ikke for alvor lytter til drømmene, og derfor ikke har fået handlet derefter. Det er ikke altid, man synes, man kan følge sine drømme fuldt ud, men man kan næsten altid give dem mere plads i sit liv. Ud fra vores ubevidste intelligens perspektiv har hver os sin særlige mission i livet. En af psykologiens store pionerer, Carl Gustav Jung, mente at det ubevidste har sin særlige masterplan, som giver vores liv mening og retning, hvis vi følger den. En af Jungs elever, Marie Louise von Franz, udtrykte det således: ”Menneskets opgave er at blive sig selv, ikke én som de andre. Det hjælper ikke at efterabe andre, for enhver har sin egen opgave” (von Franz i Jung 1964, s. 164). En kvinde, der har været på den samme arbejdsplads i mange år og ikke ligefrem stortrives, drømmer: ”Jeg holder 25-års jubilæum på jobbet. Der er indbudt en masse mennesker til reception. Jeg træder ind i lokalet. Der er ingen, lokalet er tomt.” Ofte udholder vi en masse gennem livet i forventning om at få en belønning. Den kommer som regel aldrig. Kvindens drøm om et jubilæum uden deltagere viser dette ganske klart og giver kvinden er advarsel: ”Forvent ikke noget derude i fremtiden. Du bliver skuffet. Kom i gang med at leve det liv, du gerne vil, lige nu.” Drømmene hjælper dig til at holde livet på det spor, der er dit eget og ikke leve andres liv. Drømme fortæller dig ikke hele sandheden om dit liv, men de hjælper til at få et bredere og mere nuanceret perspektiv.

Overgange og forandringer

Drømmene kommenterer dit aktuelle liv og på den måde indeholder de vigtig viden for dig, når du står over for eller midt i store overgange og forandringer i livet. Når du står midt i opbrud og forandring skal du prøve at huske og skrive dine drømme ned. Og selvfølgelig bruge dem til at træffe mere rationelle og levedygtige beslutninger. En mand drømmer: ”Jeg ankommer til en togstation, men kan ikke finde den rigtige perron. Jeg styrter rundt, men der er snart den ene og snart den anden forhindring. Der er en mærkelig uklarhed, forvirring og træghed over det hele sceneri. Jeg bemærker en kvinde klædt i rødt, der kommer med nogle ekstremt store og uhåndérbare kufferter. Jeg vågner.” Drømmen viser klart, at manden befinder sig i en opbrudssituation, og at han har svært ved at finde den rette vej. Der er en træghed over hele sceneriet. Drømmen kan handle om en virkelig kvinde og en virkelig situation med hende, som manden befinder sig, men kvinden kan også repræsentere et aspekt i mandens egen psyke. Det kan kun en nærmere undersøgelse vise, hvor drømmen sættes i forbindelse med mandens aktuelle situation. Den røde farve indikerer noget stærkt emotionelt og de store kufferter give en indikation på noget i mandens situation, der er ude af proportion.

Forebyg stress

Mange lever et liv, der er belastende. Det skyldes ikke blot det pressede arbejdsmarked, men også de livsvalg, vi træffer. Hvordan vi arbejder, hvor meget gæld, vi stifter, hvad vi bruger tiden på, og hvem vi omgås. Forhold, som vi rent faktisk har indflydelse på, og som drømmene kommenterer. Drømmene har en tæt forbindelse til kroppen og dens behov. Det betyder, at når kroppen er overbelastet, vil drømmene forsøge at råbe dig op om det. En kvinde drømmer, at hun er ved at løbe tør for benzin i sin bil. Det er ikke så godt, for hun befinder sig ud på en motorvej med langt til nærmeste afkørsel. Hun kikker desperat på måleren og tænker på, at hun nok kommer for sent til et vigtigt møde om de administrative procedurer omkring håndtering af intern post på arbejdspladsen. Drømmens billedsprog er ikke svært. Benzin er energi og tanken er ved at være tom. Motorvejen indikerer, at kvinden kører derudad, hurtigt og uden at give sig selv mange muligheder for at kunne holde en pause. Mødets spinkle indhold, som kvinden tillægger enorm betydning, kan vidne om, at tingene er kommet helt ud af proportion for kvinden. Noget der er typisk, når man rammes af stress. På den måde viser drømmen i al sin enkelhed, hvordan det egentlig står til i kvindens liv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Drømme, der ikke tydes, er som breve, der ikke åbnes” (Talmud).
 
 
 
 
 
 
Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453