Samtale / Uddybende om coaching-samtalen / Teoretisk grundlag

Teoretisk grundlag


Alle typer samtaler har et teoretisk grundlag. Nogle teorier er gennemgående mens andre er mere specifikke for den enkelte type. Humanistisk, eksistentialistisk og positiv psykologi, dansk livsfilosofi og yogafilsofi udgør de gennemgående teorier. Vil du læse mere om det, kan du se titlerne på nogle af de bøger og artikler, jeg har skrevet om psykologi og filosofi - klik her.

Jan Brødslev Olsen | CVR: 19324532 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg - Danmark | Tlf.: +45 25861453